Walang magagawa
ang pagdududa
ng iba
kung sa huli
ay makikita
pa rin natin
ang isa’t-isa

Advertisements