Sandali,
nasan na ba
tayo?
Nagising na lang
kasi akong
wala nang namumutawi
sa mga labi
at mga mata mo.

Nasa lupa pa ba
tayo at naglalakbay?
Dahil kung oo ay
tatalon na ko
sa umaandar na
kotseng ito.
Sasamahan mo
ba ako?
Dahil kung hindi
ay titiisin ko
na lamang
ang baku-bakung
kalsada na
ating dinadaanan.

Lilipat ba tayo
sa barko at
matatanaw ang
walang hanggang
karagatan?
Gusto ko na kasing
makakita ng
hindi natatapos
na bagay.
Hindi gaya ng
ating pag-iibigan.
Hindi gaya ng
ating mga
‘Mahal kita’

Papasukin ba natin
ang mga ulap?
Marahil doon
ay makita na natin
ang ating mga
hinahanap na
mga kasagutan.
Sa eroplano
siguro tayo
makatatagpo ng
tunay na hangin
na maglilipad
sa atin sa
kalawakan.

Dadalhin nila
tayo sa lugar
na hindi natin
kayang marating
sa paglakad.
Ang mga
bituin.
Ang mga
planeta.

Nakarating nga
tayo doon
ngunit ako’y
naging araw
at ika’y
naging buwan.

0326172326

Advertisements