Sandali,
nasaan na ba tayo?
Nagising na lang kasi akong
wala nang namumutawi
sa mga labi
at mga mata mo.

Nasa lupa pa ba tayo at naglalakbay?
Dahil kung oo ay tatalon na ako
sa umaandar na kotseng ito.
Sasamahan mo ba ako?
Dahil kung hindi ay titiisin ko na lamang
ang baku-bakung kalsada na ating dinadaanan.

Lilipat ba tayo sa barko at matatanaw
ang walang hanggang karagatan?
Gusto ko na kasing makakita ng
hindi natatapos na bagay.
Hindi gaya ng ating pag-iibigan.
Hindi gaya ng ating mga
‘Mahal kita’

Papasukin ba natin ang mga ulap?
Marahil doon ay makita na natin
ang ating mga hinahanap na mga kasagutan.
Sa eroplano siguro tayo makatatagpo
ng tunay na hangin na maglilipad
sa atin sa kalawakan.

Dadalhin nila tayo sa lugar
na hindi natin kayang marating sa paglakad.
Ang mga bituin.
Ang mga planeta.

Nakarating nga tayo doon
ngunit ako’y naging araw
at ika’y naging buwan.

0326172326

Advertisements